ÇALIŞTAY PROGRAMI

Tarihyazımı Çalıştayı Programı

Tarih için Felsefe: Nedir, Nasıl Olabilir?

Muş Alparslan Üniversitesi (Ev Sahibi)

tarihyazimi.org katkılarıyla

Tarih:  28-29 Haziran 2024

Yer: Muş Alparslan Üniversitesi

28 Haziran Cuma 2024

09:30-10:00 Açılış Konuşmaları (Ahmet Şimşek-tarihyazimi.org, Mustafa Alican-Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü)

10:00 -10:45 Açılış Konferansı: Tarih Felsefesi Nedir? Sosyal ve İnsani Bilimler içinde Yeri ve Önemi Nedir? Tarihe Hangi Katkıları Sağlayabilir?) Ayhan Bıçak

10:45-11:00 Kahve Molası

11:00-12:30 Birinci Oturum

Bir Tarihçi Tarih Felsefesine Neden İhtiyaç Duyar?– Teyfur Erdoğdu

Moderatör: Yunus Koç

 (35-40 dakikalık çerçeve konuşma ve müzakereler)

12:30-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:30 İkinci Oturum

Mevcut Programlarda Tarih Felsefesine İlişkin Derslerin Durumu- İbrahim Şirin

Moderatör: Haldun Eroğlu

 (35-40 dakikalık çerçeve konuşma sonrasında ve müzakereler)

15:30-15:45 Kahve Molası

15:45-17:15 Üçüncü Oturum

Bir Bilim Olarak Tarihin Temellendirilmesi Sorunu- Hasan Aydın

Moderatör: Serkan Yazıcı

 (35-40 dakikalık çerçeve konuşma sonrasında ve müzakereler)

18:00 Akşam Yemeği

 

 

29 Haziran Cumartesi

10:00-11-15 Dördüncü Oturum:

Tarih Felsefesi Açısından Tarihsel Hakikat Sorunu – Arzu İbişi Temelli

Moderatör: Yüksel Çelik

11:15-11:30 Kahve Molası

11:30-13:00 Beşinci Oturum

Çağdaş Tarih Felsefesi Açısından Tarihin Durumu Nedir?– Kubilay Aysevener

Moderatör: Ahmet Özcan

(35-40 dakikalık çerçeve konuşma sonrasında ve müzakereler)

13:00-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:15 Altıncı Oturum:

Klasik Alman Felsefesinde Tarih Kavrayışı – Güçlü Ateşoğlu

Moderatör: Yahya Kemal Taştan

 (35-40 dakikalık çerçeve konuşma sonrasında ve müzakereler)

15:15-15:30 Kahve Molası

15:30-16:30 Kapanış ve Değerlendirme

 

Değerlendiriciler:

İlhan Tekeli

Levent Yılmaz

Gültekin Yıldız

 

Moderatör: Ahmet Şimşek

 

 

 

 

Katılımcılar

Ahmet Özcan, (Prof. Dr., Milli Savunma Üniversitesi) kitapcigezgin@yahoo.com

Ahmet Şimşek, (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) ahmetsimsek@istanbul.edu.tr

Ahmet Yüksel, (Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) ahmetarih@hotmail.com

Arzu İbisi, (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi) arzuibisi@gmail.com

Ayhan Bıçak, (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi) abicak@istanbul.edu.tr

Bahattin Çatma, (Doç. Dr., İnönü Üniversitesi) bahattin.catma@inonu.edu.tr

Cenk Reyhan, (Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) cenk.reyhan@hbv.edu.tr

Cennet Ceren Çavuş (Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi)

Cüneyt Kanat, (Prof. Dr., Ege Üniversitesi) egekanat@yahoo.com

Derya Şevli (Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi)

Engin Abat, (Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi)

Esra Demir Öztürk (Doç. Dr. Muş Alparslan Üniversitesi)

Fatma Acun, (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi) facun@hacettepe.edu.tr

Gökhan Kağnıcı, (Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) gokhan.kagnici@gmail.com

Gülbin Fırat (Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi)

Gültekin Yıldız, (Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi) gyildiz@istanbul.edu.tr

Gülümser Durhan  (Doç. Dr. Muş Alparslan Üniversitesi)

Haldun Eroğlu, (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi) halduneroglu@gmail.com

Hasan Aydın, (Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi) hhhaydin55@gmail.com

Hülya Sönmez (Doç. Dr. Muş Alparslan Üniversitesi)

İbrahim Şirin, (Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi) sirinibrahim@gmail.com

İlhan Tekeli, (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Emekli) tekeli@metu.edu.tr

Kasım Müminoğlu, (Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi) kasim.muminoglu@deu.edu.tr

Kazım Uzun, (Doç. Dr. Ege Üniversitesi) kazim.uzun@ege.edu.tr

Kubilay Aysevener, (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi) kubilay.aysevener@deu.edu.tr

Levent Yılmaz (Prof. Dr., Bilkent Üniversitesi) leventyilmaz1407@gmail.com

Mehmet Ali Aydemir, (Doç. Dr. Muş Alparslan Üniversitesi)

Mehmet Ali Yıldız, (Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi)

Mehmet Özalper, (Doç. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi)

Oylum Çavdar (Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi)                   

Özlem Çaykent, (Doç. Dr., 29 Mayıs Üniversitesi) caykent@gmail.com

Serkan Yazıcı, (Prof. Dr., Sinop Üniversitesi) syazici@sakarya.edu.tr

Teyfur Erdoğdu, (Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi) teyfur@gmail.com

Turhan Kaçar, (Prof. Dr., Medeniyet Üniversitesi) turhankacar@gmail.com

Ümit Kartal, (Dr. Öğrt. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi)

Yahya Kemal Taştan, (Prof. Dr., Katip Çelebi Üniversitesi) yahyakemal.tastan@ikc.edu.tr

Yunus Koç, (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi) yunkoc@gmail.com

Yunus Uğur, (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi) yunusugura@gmail.com

Yusuf Çiftci, (Doç. Dr. Muş Alparslan Üniversitesi)

Yüksel Çelik, (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi) yuksel.celik@marmara.edu.tr